Ózzen Hôf, Horst

  • Periode: 2021-2022
  • Klant: Collectief Particulier Opdrachtgevers
  • Project: Woonproject

Over dit project

8 levensloopbestendige nieuwbouwwoningen met 1 gemeenschappelijke ruimte aan de Gebroeders Douvenstraat te Horst

Kuijpers Bouwadvies is door de CPO-eigenaren gevraagd om namens hen gedurende de uitvoering toezicht te houden op het bouwproces en te bewaken of contactuele verplichtingen tussen CPO-eigenaren en bouwbedrijf kwalitatief en juist verlopen. Kuijpers Bouwadvies was namens de CPO-eigenaren het eerste aanspreekpunt richting de aannemer. Gedurende het project kwamen tussentijdse wijzigingen, aanvullingen of leveringsproblemen van bouwmaterialen ter tafel en heeft Kuijpers Bouwadvies de CPO-eigenaren van advies voorzien of voor bemiddeling zorggedragen. We namen deel aan ALV-vergaderingen en hadden een actieve rol bij periodieke werk- en bouwvergaderingen. De eigenaren werden door Kuijpers Bouwadvies frequente geïnformeerd d.m.v. voortgangsrapportages over de voorgang en planning.
Tot slot heeft Kuijpers Bouwadvies de voor- en eindoplevering verzorgt.
Na de oplevering heeft Kuijpers Bouwadvies, op verzoek van de CPO-eigenaren, de Meer Jaren Onderhoud Prognose (MJOP) opgesteld voor toekomstig onderhoud en in kaar brengen van financiële vervangingsreserveringen.

Uitvoering: november 2021
Oplevering: september 2022

Ontwerp: MAG Architecten
Samen met: Kilimanjaro wonen en Wij Ontwikkelen Samen
Uitvoering: Verhaegh/ Verhaegh Ekobouw

Neem contact op

Harrie Driessenstraat 17, 5961 TT Horst

06 21 85 52 19

info@kuijpersbouwadvies.nl