PROJECTMANAGEMENT

We ontzorgen u graag bij het ten uitvoer brengen van uw projecten en nemen het projectmanagement graag van u over. Zo verzorgen we het ontwerp- en vergunningstraject, leiden we uw bouwteam, bewaken we het projectbudget en borgen we de kwaliteit van het proces en project.

Denkt u aan bouwen, uitbreiden of verbouwen van uw woonhuis, neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. We kunnen dan gezamenlijk bespreken wat uw situatie is, tegen welke vraagstukken u aanloopt en hoe wij hier onze bijdrage aan kunnen leveren. U kunt van ons advies gebruik maken op het moment dat u dat wenst. Hieronder staan enkele stappen van het bouwtraject weergegeven;

Vastleggen eisen en wensen

De juiste basis voor het ingaan van het bouwtraject is het op schrift stellen van uw eisen en wensen. Dit betreft de wensen van de ruimte indeling, het gebruik van de ruimtes, de materiaalkeuzes en de installaties.

Begeleiden omgevingsvergunning

Het kan zijn dat bij uw bouwtraject een omgevingsvergunning nodig is. Als deze vergunning noodzakelijk is, kunnen wij u bijstaan in de architectenkeuze of de keuze voor een bouwkundig tekenbureau.

Toetsen prijsvormingstukken aan uw eisen en wensen
Voordat u een offerte vraagt aan een aannemer of installateur is het goed te bepalen of het voldoende duidelijk is waaraan gerekend moet worden. Met een duidelijke beschrijving kunnen prijzen eerlijk vergeleken worden.

Selecteren aannemers / installateurs

Onze bekendheid met de aannemers en installateurs in de omgeving maakt het dat wij u kunnen adviseren om tot een goede keuze te komen.

Controleren offertes aannemers

U ontvangt de offertes van de aannemers / installateurs: nu is het zaak om te kijken of de inhoud van de offerte klopt met uw voorstelling. Samen kunnen we kijken of er onderdelen bespaard kunnen worden, of er niets vergeten is en eventuele extra kosten vermeden kunnen worden door vooraf keuzes te maken.

Prijsonderhandelingen met de aannemer

Als de offertes goed beoordeeld zijn, kan de prijsonderhandeling worden aangegaan met de aannemer die de offerte heeft uitgebracht en die het dichtst bij uw wensen en budget uitkomt.

Opdrachtverstrekking aan de aannemer

Als de prijsonderhandelingen naar tevredenheid zijn afgerond, kunt u de desbetreffende aannemer en/of installateur het werk gunnen. De afspraken over de prijs, de uitvoeringsduur, betalingen van termijn(en) worden vastgelegd in een schriftelijke opdracht.

Afspraken maken m.b.t. uitvoering en planning
Bij de start van de werkzaamheden worden er afspraken gemaakt tussen u en de aannemer met betrekking tot de planning en uitvoering. Hier horen ook afspraken betreffende onvoorziene meer-/minderwerken en extra wensen bij.

Bouwvergadering organiseren
Afhankelijk van de grootte van de werkzaamheden wordt er een bouwvergadering georganiseerd met de aannemer, installateur en overige partijen. Afspraken gemaakt tijdens dit overleg worden vastgelegd. Er zal op worden toegezien dat afspraken worden nageleefd.

Budget bewaken

Aan het begin heeft u aangegeven voor welk budget u welke werkzaamheden wilt laten verrichten. Dit budget is uitgangspunt voor het gehele bouwtraject. De werkzaamheden moeten hierbinnen gerealiseerd worden.

Toezicht tijdens de uitvoering

Wij kunnen u toezicht bieden op de kwaliteit van de uitvoering. Zo weet u zeker dat er in de verschillende bouwfases daadwerkelijk, volgens afspraak, worden gerealiseerd. Ook op het niveau van afwerking is het belangrijk dat de kwaliteit bewaakt wordt.

Opleveren van uw project

Aan het einde van de bouw wordt er een datum afgesproken om met de aannemer en/of installateur het woonhuis te controleren op onvolkomenheden. Hiervan wordt een lijst gemaakt met daarin de afspraak wanneer de punten alsnog worden opgelost, het zogenaamde proces verbaal van oplevering.

Nazorg

Ook als er na de oplevering zich onwenselijk situaties voordoen, kunt u op ons rekenen. Wij kunnen u dan alsnog helpen te bepalen wie we waarvoor moeten benaderen.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, we denken graag met u mee.